Otagowano: zaufanie Bogu

0

Sukkot – kierunek: pustynia

Przechodząc suchą nogą przez Morze Sitowia, Izraelici doświadczyli wielkiego cudu Bożej pomocy. Zrozumieli wielkość chwili i oddali Najwyższemu chwałę. Chwilę później rozpoczęła się przygoda pustyni. “Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli...