Otagowano: tohu wabohu

0

Szofar Pojednania

“Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” /Rdz 1,2/ a kiedy wypełnił się czas: “Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął...