Otagowano: Jom Kippur

0

Księga Życia

Jom Kippur 2023 a właściwie 5784 dobiegł końca.  Po wszystkim więc składam wyznawcom judaizmu tradycyjne życzenia na ten czas: “obyście zostali zapisani w księdze życia, a wasz zapis opieczętowany!” Żydzi wierzą, że w Jom Kippur Bóg...

0

Szofar Pojednania

“Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” /Rdz 1,2/ a kiedy wypełnił się czas: “Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął...

0

Czekając na Jom Kippur

Niedzielny wieczór kolejny raz przyniesie Izraelowi nadzieję na pojednanie z Bogiem. Jak uczy nas księga przysłów: “prawy siedmiokroć upadnie” /Prz 24,16/. Każdy potrzebuje pojednania; przez grzech pozbawiony jest chwały Bożej /por. Rz 3,23/. Na...