Parsze

Wierzący Żydzi przez cały rok, począwszy od pierwszego dnia po święcie Radości Tory, czytają słowa fundamentu swojej wiary, czyli Tory. Tora to pięć pierwszych ksiąg Biblii. Każdego tygodnia rozważany jest jeden fragment czyli parsza (wyliczone zostały poniżej).

W tym blogu trzymam się konwencji parsz, lecz chce je przeżywać w świetle wydarzenia Jezusa, obiecanego Mesjasza, Zbawcy, Syna Najwyższego.

Księga BERESZIT (Rodzaju)
1.  Bereszit……………  1,1 – 6,8
2.  Noach ……………….. 6,9 – 11,32
3.  Lech Lecha…………12,1 – 17,27
4.  Wajera……………… 18,1 – 22,24
5.  Chaje Sarah………….23,1 – 25,18
6.  Toldot ………………25,19 – 28,9
7.  Wajece………………28,10 – 32,3
8.  Wajiszlach…………32,4 – 36,43
9.  Wajeszew …………37,1 – 40,23
10. Mikec ………………41,1 – 44,17
11. Wajigasz………….44,18 – 47,27
12. Wajechi ………….47,28 – 50,26
Księga SZMOT (Wyjścia)
1.  Szmot………………1,1 – 6,1
2.  Waera…………….. 6,2 – 9,35
3.  Bo ………………….10,1 – 13,16
4.  Beszalach ………13,17 – 17,16
5.  Jitro ……………….18,1 – 20,23
6.  Miszpatim………21,1 – 24,18
7.  Teruma …………..25,1 – 27,19
8.  Tecawe……………27,20 – 30,10
9.  Ki Tisa…………….30,11 – 34,35
10. Wajakel ………….35,1 – 38,20
11. Pekudei ………….38,21-40,38
Księga WAJIKRA (Kapłańska)
1.  Wajikra……………..1,1 – 5,26
2.  Caw …………………6,1 – 8,36
3.  Szemini…………….9,1 – 11,47
4.  Tazrija …………..12,1 – 13, 59
5.  Mecora …………..14,1 – 15, 33
6. Acharei……16,1 – 18, 30
7.  Kedoszim ……….19,1 – 20,27
8.  Emor………………21,1 – 24,33
9.  Behar…………….  25,1 – 26,2
10. Bechukotai……….  26,3 – 27,34
Księga BAMIDBAR (Liczb)
1.  Bamidbar ………….. 1:1 – 4:20
2.  Naso …………….. 4,21 – 7,89
3.  Behaalotcha……….. 8,1 – 12,16
4.  Szelach…………  13,1 – 15, 41
5.  Korach ……………16,1 – 18,32
6.  Chukat…………..  19,1 – 22, 1
7.  Balak ……………. 22,2 – 25,9
8.  Pinchas …………..25,10 – 30,1
9.  Matot …………… 30,2 – 32,42
10. Masei ……………. 33,1 – 36,13
Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)
1.  Dwarim …………… 1,1 – 3,22
2.  Waetchanan…………. 3,23 – 7,11
3.  Ekew ……………. 7,12 – 11,25
4.  Re’eh ……………. 11,26 – 16,17
5.  Szoftim………….  16,18 – 21,9
6.  Ki Tece…………  21,10 – 25,19
7.  Ki Tawo…………..  26,1 – 29,8
8.  Nicawim………….  29,9 – 30,20
9.  Waejlech……………  31,1 – 30
10. Hazinu ……………..32,1 – 52
11. Wezot Habracha…..  33,1 – 34,13