Gdzie jest wasz Bóg?

Usłyszałem z ust pewnego proboszcza, że w jego parafii na Hostii umieszczonej w vasculum pojawiło się Ciało Pana Jezusa. Fakt ten nie został podany do ogólnej wiadomości z ważnych powodów. W pełni uznaję, że decyzja była słuszna, ale podczas tej rozmowy padły również słowa, ze ludzie nie potrzebują cudów a jedynie Boga cudów. Po części to prawda! Na każdej Mszy dokonuje się cud eucharystyczny, bo chleb staje się Ciałem. I wierzącym to wystarcza! Tyle że o pojawienie się Ciała na Hostii też jest dziełem Boga! To On tak zdecydował! Zapewne miał powody!

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. /J 20, 30-31/

Ewangelia wg św. Jana pełna jest stwierdzeń, że wszystkie znaki i słowa, które pochodziły od Jezusa, miały zasadniczy cel: “aby uwierzyli!”.  Oczywiście, nasze doświadczenie może odbierać nam entuzjazm. Wielu, którzy widzieli cuda, nie uwierzyli. A jednak Boża ekonomia jest inna. Cuda stawiają człowieka w miejscu decyzji. Nie zmuszają go do wiary. Zawsze można sobie wszystko wytłumaczyć przypadkiem, naturą, oszustwem lub niedoinformowaniem. A jednak to nie zniechęca Boga.

Kiedy Paweł i Barnaba przebywali w Ikonium:

“…weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzali i źle usposobili pogan wobec braci. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce.” /Dz 14,1-3/

Jedni uwierzyli a drudzy nie! Każdy widział, że nauka o Jezusie była prawdziwa, bo Bóg potwierdzał jej prawdziwość cudami i znakami. Wielu mówi, że dzisiaj są one niepotrzebne! Jeśli były potrzebne w czasach, gdy wszyscy wierzyli w istnienie bogów, a co najwyżej pytali: “Gdzie jest wasz Bóg?” /Ps 115,2/, to czy nie są potrzebne, gdy ogromna rzesza ludzi wierzy, że żadnego Boga nie ma? Myślę, że nadszedł czas by prosić Boga cudów o pomoc, o potwierdzanie nauki cudami i znakami!

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz