Na chwilę przed…

W niedzielę w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Są inne niż wszystkie poprzednie. Różnice poglądów to normalność. Emocje towarzyszące wyborom też. Jadnak nienawiść i odczłowieczanie przeciwnika nie mieszczą się w zdrowych standardach. Nie zapowiadają nic dobrego. Zamiast wskazówek wyborczych, chcę opowiedzieć historię….

… jak skończyła się suwerenność Izraela!

Okres Machabeuszy to czas odzyskania niepodległości i patriotyzmu. Pierwsza połowa I wieku przed Chrystusem rozpoczęła się od dość silnej podmiotowości i rozwoju terytorialnego Izraela. Rządził król Aleksander Jannaj, syn Jana Hirkana I. Jakkolwiek nie oceniałoby się go w kategoriach moralnych, faktem jest, że państwo wzmacniało się i cieszyło suwerennością. Wkrótce miało się to zmienić!

Po śmierci Jannaja, w 76 r. p.n.e. rządy nad Izraelem przejęła jego żona Salome Aleksandra. Ustanowiła swojego syna Jana Hirkana II arcykapłanem. Po jej śmierci tenże został również królem. Wydawało się, że przed Izraelem otwierała się nowa perspektywa rozwoju. Tym bardziej, że zarówno Rzym jak i Egipt (czyli największe zagrożenia) nie cieszyły się wewnętrznym pokojem. A jednak czasami większym zagrożeniem od zewnętrznego wroga, jest nasze wnętrze!

Przeciw Janowi Hirkanowi II stanął jego brat Arystobul II. W konflikt zaangażowane były zwalczające się stronnictwa saduceuszy i faryzeuszy. Izrael podzielił się i walczył sam ze sobą! Do tego zaangażował do walki obce wojska a przede wszystkim Rzym. Ten raz sprzyjał jednemu a zaraz potem drugiego pretendenta do najwyższych stanowisk. Ci zajmowali te stanowiska na przemian i zapominali się w walce. A wróg “bawił się” walczącymi “dla wyższych celów”. Koniec konfliktu zdawał się być coraz bardziej oczywistym!

Izrael na dobre stracił suwerenność na ponad 2000 lat! 

 Rozważania nad tym, kto był prawowitym władcą a kto uzurpatorem, kto miał rację a kto nie, ostatecznie okazały się drugorzędne. Podobnie, możemy przekonywać się nawzajem kto jest dzisiaj Janem Hirkanem a kto Arystobulem! Obyśmy nie musieli być mądrzy po szkodzie posłuchajmy św. Pawła:

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój /Ef 4,3/

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz