Śpiew Mojżesza i Baranka

Izrael został uratowany z rąk faraona. Otwarła się droga do Ziemi Obiecanej. Zanim jednak wyruszyli ku Synajowi, nim wkroczyli na pustynię stanęli w podziwie nad brzegiem morza. Czy mogli przejść do porządku dziennego nad tak wielkim wydarzeniem? Czy mogli nie zadziwić się Bogiem, który…

wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca jego
pogrążył w morzu /Wj15,1/

Nad wielkimi dziełami Boga nie można przechodzić obojętnie. Można zamilknąć w zachwycie lub go wyśpiewać. Czy jednak jest to prawdą w naszym życiu? Żydzi mogli zatrzymać się na narzekaniu, jak to ich wódz wprowadził ich w pułapkę! Jak się bali! Jak zostali zawiedzeni! Jak zmuszeni do tułaczki! Mogli też skupić się na dramacie przejścia. Nocna przeprawa i zmęczenie mogło przyćmić ich radość. Śmierć licznych egipskich wojsk też nie mogło radować. Jeden z midraszy opowiada, jak to Bóg upomina swój lud, by nie cieszyli się ze śmierci Egipcjan.

Wyśpiewać chwałę Boga mogą tylko ci, którzy poprzez wiarę widzą więcej. W zgiełku codzienności trzeba dostrzegać to co ukryte. Istotą doświadczenia i źródłem radości nie była śmierć wrogów, ale Bóg przeprowadzający swoje dzieci ponad ciemnościami zła (symbolizowanego przez wody morza) i uwalniający je od “Zwierzchności, Władz, rządców świata tych ciemności, pierwiastków duchowym zła na wyżynach niebieskich” /por. Ef 6,12/ (symbolizowanych przez Egipcjan).

Apokalipsa ukazuje nam czasy, w których Bóg wchodzi w ludzką historię i okazuje swoją władzę i potęgę. Na myśl o czasach sądu, pomimo naszego chrześcijaństwa, reagujemy strachem i ucieczką. Nie myślimy o nich jak o czasie Bożej chwały. Widzimy trudności i cierpienie, ale nie dostrzegamy działania Opatrzności. Mojżesz, sługa Boga i Baranek, Syn Boga uczą nas właściwych postaw – reagują na Boże działanie śpiewem:

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,
Panie, Boże wszechwładny!
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,
o Królu narodów!
Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił?
Bo Ty sam jesteś Święty,
bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą,
bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. /Ap 15,3-4/.

Od śmierci i zmartwychwstania Mesjasza żyjemy w czasach ostatnich. Bóg ciągle okazuje nam swoją chwałę. Uczmy się od Mojżesza i Baranka! Chciejmy zauważyć Boże działanie, zatrzymajmy się i śpiewajmy na Jego chwałę!

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz