Szofar Pojednania

“Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” /Rdz 1,2/

a kiedy wypełnił się czas:

“Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.” /Łk  23,44-46/

U zarania zmienia była bezładem, nieuporządkowana i pozbawiona życia, pusta (תהו ובהו – hebr. tohu wabohu) a Duch był nad tym. Kiedy Bóg wyrzekł kilka słów wszystko stało się żywe i piękne. Grzech spowoduje, że to piękne stworzenie znów staje się “tohu wabohu”. Bóg znów pochyla się nad nami, aby uporządkować i ożywić nasze życie.

Zanim nadszedł Mesjasz, Bóg dał swoim dzieciom znak pojednania:

“Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni… Będzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy Izraelitów” /Kpł 16, 29-30;34/

I tak arcykapłan składał byka za siebie i swoją rodzinę oraz kozła za cały Izrael. Wyznawał w Świętym Świętych grzechy ludu i składał je na głowę innego kozła, którego następnie wypędzano na pustynię. I tak Naród Wybrany dostępował odkupienia. Aż nadeszło odkupienie ostateczne przez Krew Baranka!

Wyznawcy Jezusa wierzą, za Listem do Hebrajczyków, że niepotrzebne są już ofiary, bo jedyna wieczna ofiara została już poniesiona. Jednak Izrael w większości nie przyjął jeszcze ofiary Baranka i tkwi we wcześniejszej obietnicy. Po zburzeniu Świątyni w roku 70. obrzęd zmienił się, ale pozostała jego idea i nadzieja. Jom Kippur to właśnie dzień takiej nadziei. Wierzymy, że przyjdzie czas, gdy wszyscy przyjmiemy odkupienie.

A gdy dopełni się Dzień Pojednania Izrael znów usłyszy głos szofaru!

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz