Zanim wejdziesz na pustynię

Sukkot, czyli Święto Namiotów (Szałasów) to czas upamiętnienia czasu, kiedy Izrael mieszkał w szałasach na pustyni. Zanim jednak na nią wkroczyli, zdarzyło się coś przełomowego.

Czy zastanawiałaś się, dlaczego Mojżesz poprowadził swój lud w miejsce, z którego nie było ucieczki i żadnej nadziei na zwycięstwo nad Egipcjanami. Czy niegdysiejszy książę Egiptu nie znał tego kraju, jego dróg i umocnień? Czy nie zaplanował drogi do Kanaan? A jednak stało się tak, że z jednej strony Izraelici mieli morze a z drugiej wrogie wojsko faraona. Może to był zwykły błąd przywódcy! A może było w tym coś więcej?! Opatrzność?!

Cała ta niezwykle trudna sytuacja stała się okazją do okazania silnego ramienia Boga i Opiekuna Izraela! Ludowi Wybranemu potrzebne było doświadczenie troski i mocy Bożej! Może bez tego przejścia nie zdołaliby wytrwać na pustyni! Może wróciliby do niewoli!

Oby nasze błędy napełnione były Opatrznością Wszechmocnego! Obyśmy w nich doświadczyli Bożej mocy i pomocy!

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Szczęśliwego Sukkot!

Dzisiejszego wieczoru, pięć dni po Jom Kippur, 15 dnia miesiąca Tiszri żydzi rozpoczynają wielkie, jesienne święta Namiotów!

Najpierw są to święta dziękczynne za tegoroczne zbiory – jakby polskie, chrześcijańskie dożynki. My składamy wieńce, natomiast wyznawcy judaizmu kołyszą bukietami splecionymi z gałązek palmy (lulaw), trzech gałązek mirtu (hadasa), dwóch gałązek wierzby (arawa) trzymanymi w prawej ręce i owocami cytronu (etrog) w lewej. Kołysanie wykonuje się na cztery strony świata oraz w górę i w dół na znak czci dla Stwórcy tych darów!

Nasz problem polega na tym, że my coraz częściej wstydzimy się tych “wiejskich, archaicznych obrzędów”. Co gorsza, zanika już świadomość naszej zależności od darów Stwórcy. Porównanie dzisiejszego Izraela z tym sprzed stu lat zmusza do uznania Bożego obdarowania. Możemy uczyć się wdzięczności od narodu Abrahama!

Niech wdzięczność wobec stwórcy będzie dobrym początkiem tego świętego czasu!

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , | Dodaj komentarz

Pokusa sprawiedliwych

Pokusy szyte są na miarę! Do każdego przemawia inny bożek. Jeden chętnie ukradnie, byleby nikt nie widział. Drugi zdradzi żonę, oby tylko kochanka nie  zaszła w ciążę. A inny, dla podwyższenia poczucia własnej wartości, zadowoli się obgadaniem sąsiada. Dla każdego “coś miłego”.

Sprawiedliwi też mają swoją specjalizację! Z łatwością odrzucą słabości “pospólstwa”. Od dawna pozbyli się takich przyziemnych grzechów. Wypełniają wszystkie obowiązki. Są perfekcyjni w zwyczajach i pobożności. Znają wszystkie modlitwy na pamięć. Opiekują się biednymi. A jednak, kiedy przyjdzie ucisk, może niespodziewanie ujawnić się tajemnicza słabość.

Tyle lat już służą Bogu. Są nienaganni! Bywa jednak, że nie widzą w tym życiu odpłaty. Powodzi im się gorzej niż grzesznikom. A bywa, że spotyka ich ucisk, wielkie cierpienie. Niesprawiedliwość za sprawiedliwość! Jak mówi prorok Ezechiel, mówią wówczas: “Sposób postępowania Pana nie jest słuszny” /Ez 18,25/. I obrażeni odchodzą!

Sprawiedliwemu Hiobowi przygniecionemu stu tonami nieszczęść, pośród całej swojej sprawiedliwości, z serca wyrywa się oskarżenie wobec Boga. Ma być okrutny i niesprawiedliwy. Sprawiedliwy Hiob contra niesprawiedliwy Bóg! Do nawrócenia serca dochodzi dopiero, gdy starzec przestaje opierać się jedynie na opowieściach – osobiście doświadcza rzeczywistości Boga. Jak interpretuje to Raszi: ogląda Szechinę! Z ust wychodzi modlitwa:

Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem,
stąd odwołuję, co powiedziałem,
kajam się w prochu i w popiele. /Hi 42,5-6/

Potrzeba więc by jak Hiob nie tylko usłyszeli Boży głos, ale i ujrzeli Bożą chwałę! Jak Apostołowie na Górze Przemienienia. Kiedy nie rozumiesz Bożej sprawiedliwości, spójrz na Jego chwałę! Trzeba stanąć w Obłoku! Może tam zrodzi się ufność wbrew ludzkiemu doświadczeniu i wyobraźni.

Zaszufladkowano do kategorii Ketuvim | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Księga Życia

Jom Kippur 2023 a właściwie 5784 dobiegł końca.  Po wszystkim więc składam wyznawcom judaizmu tradycyjne życzenia na ten czas:

“obyście zostali zapisani w księdze życia, a wasz zapis opieczętowany!”

Żydzi wierzą, że w Jom Kippur Bóg decyduje o losie wiecznym każdego człowieka. A zatem takie życzenia są nieporównanie ważniejsze od naszych: “Wesołych Świąt” czy “Zdrówka, zdrówka i jeszcze raz pieniędzy!”.

Nadejdzie dzień kiedy ujrzymy, że:

I inną księgę otwarto,
która jest księgą życia.
I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano,
według ich czynów.” /Ap 20/

Obyśmy wszyscy zostali zapisani po stronie Życia!

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , | Dodaj komentarz

Szofar Pojednania

“Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” /Rdz 1,2/

a kiedy wypełnił się czas:

“Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.” /Łk  23,44-46/

U zarania zmienia była bezładem, nieuporządkowana i pozbawiona życia, pusta (תהו ובהו – hebr. tohu wabohu) a Duch był nad tym. Kiedy Bóg wyrzekł kilka słów wszystko stało się żywe i piękne. Grzech spowoduje, że to piękne stworzenie znów staje się “tohu wabohu”. Bóg znów pochyla się nad nami, aby uporządkować i ożywić nasze życie.

Zanim nadszedł Mesjasz, Bóg dał swoim dzieciom znak pojednania:

“Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni… Będzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy Izraelitów” /Kpł 16, 29-30;34/

I tak arcykapłan składał byka za siebie i swoją rodzinę oraz kozła za cały Izrael. Wyznawał w Świętym Świętych grzechy ludu i składał je na głowę innego kozła, którego następnie wypędzano na pustynię. I tak Naród Wybrany dostępował odkupienia. Aż nadeszło odkupienie ostateczne przez Krew Baranka!

Wyznawcy Jezusa wierzą, za Listem do Hebrajczyków, że niepotrzebne są już ofiary, bo jedyna wieczna ofiara została już poniesiona. Jednak Izrael w większości nie przyjął jeszcze ofiary Baranka i tkwi we wcześniejszej obietnicy. Po zburzeniu Świątyni w roku 70. obrzęd zmienił się, ale pozostała jego idea i nadzieja. Jom Kippur to właśnie dzień takiej nadziei. Wierzymy, że przyjdzie czas, gdy wszyscy przyjmiemy odkupienie.

A gdy dopełni się Dzień Pojednania Izrael znów usłyszy głos szofaru!

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Czekając na Jom Kippur

Niedzielny wieczór kolejny raz przyniesie Izraelowi nadzieję na pojednanie z Bogiem. Jak uczy nas księga przysłów: “prawy siedmiokroć upadnie” /Prz 24,16/. Każdy potrzebuje pojednania; przez grzech pozbawiony jest chwały Bożej /por. Rz 3,23/. Na szczęście Bóg pragnie każdego z nas przyodziać w szaty zbawienia, okryć płaszczem sprawiedliwości /por. Iz 61,10/. Wspomniany tekst przysłowia brzmi w całości: “prawy siedmiokroć upadnie i wstanie, a występni w nieszczęściu upadną”. Oto nadzieja Izraela! Znów powstać w Panu! Zresztą, jest to nadzieja każdego, który poznał prawdę o sobie!

Czy każdy powstanie? Występny w nieszczęściu upadnie! Czy Bóg nie chce przyodziać go w płaszcz sprawiedliwości? Żadną miarą! Tyle że powstać może tylko ten, który wie, że upadł! Trzeba przekonać swoje serce, że się zgrzeszyło przeciwko Bogu i uczyniło, co złe jest w Jego oczach! /Ps 51/

Kapitalnie pokazuje to przypowieść o nielitościwym dłużniku /Mt 18/. Sługa Króla nie spłacił niewyobrażalnie dużego długu i zapadł wyrok straszliwy dla niego samego i jego rodziny. Ten upadł i prosił o łaskę! Na ten widok Król zlitował się i darował mu karę. Niemal jak scenariusz teledysku do pieśni “Amazing Grace”. Tyle że historia nie kończy się dobrze. Ułaskawiony królewski dłużnik nie okazuje takiej samej łaski swojemu dłużnikowi. Na wieść o braku miłosierdzia Król decyduje się cofnąć swoją łaskawość. Dlaczego królewski dłużnik nie okazał łaski, nie postąpił jak Król wobec niego samego? Można po prostu stwierdzić, że nie był miłosierny. Jednak dlaczego tak się stało, skoro przed chwilą sam doznał wielkiego miłosierdzia? Bo tak naprawdę jego ukorzenie przed królem i płacz były grą aktorską. Tak naprawdę jego serce nie uznało swojej winy i sprawiedliwości królewskiego wyroku. Ono jedynie chciało uniknąć więzienia. Nie spostrzegało ono łaski Króla jako darmowego, niezasłużonego miłosierdzia. Nie uznawało swojej winy! Tylko serce, które rozumie prawdę o sobie, może ostatecznie doznać pojednania, wstać i stać się apostołem miłosierdzia.

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , | Dodaj komentarz

Dźwięki Jom Teruah

Jom Teruah – Dzień Trąbenia – zna trzy rodzaje dźwięków baraniego rogu, czyli szofaru (hebr. שופר).

Pierwszy z nich to jeden przeciągły dźwięk nazwany Tekia. To znak królewskiej koronacji, suwerenności władzy Boga, bo…

“Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów” /Ml 3,1/

Drugi sposób trąbienia to Szewarim. To trzy średniej długości dźwięki jakby płaczu. Nie jest to płacz rozpaczy, lecz nadziei.

“Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.” /Za 12,10-11/

I tak rzeczywistością staną się słowa Apostoła Narodów:

“I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy” /Rz 11,26-27/

Szofar nie zagra nam “Ciszy”. Jego dźwięk wyrywa nas ze snu! Ostatni jego rodzaj to T’ruah – dziewięć krótkich dźwięków wzywających na alarm, ku przebudzeniu!

Śnimy o przyjemnościach, o braku zobowiązań, o braku odpowiedzialności za własne czyny. Śnimy jak w reklamie, że “każda droga jest dobra” i jak w popkulturze, że “każdy idzie do nieba”. Uśpiliśmy nasze sumienia. Błogo utuliliśmy się kłamstwami!

“Zbudź się, o śpiący,
powstań z martwych,
zajaśnieje ci Chrystus”
/Ef 5,14/

Boży dźwięk trąby nie chce nas sparaliżować strachem! To wezwanie miłości, aby uchwycić się zbawienia, jakie w Chrystusie przygotował nam Ojciec. To jedynie Jego ręka może wyrwać nas z ciemności, ale uchwycić Ją możemy jedynie budząc się do wiary; przyjmując prawdę!

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zaczyna się Nowy Rok!

Szczęśliwego Nowego 5784 Roku!

Abyśmy byli zapisani na dobry rok!

Dzisiejszego wieczoru rozpoczyna się żydowskie święto Rosz ha-Szana (hebr. ראש השנה – Głowa Roku), biblijnie nazwane Jom Terua (hebr. יום תרועה – Dzień Trąbienia). Pierwszy dzień miesiąca Tiszri rozpoczyna czas refleksji i pokuty, który ma doprowadzić do Dnia Pojednania Jom Kipur. Zabrzmiał głos szofaru! Rozpoczyna się nowy czas!

W pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte; wtedy nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień trąbienia. /Lb 29,1/

A więc niech szofar trąbi! Grzmiał, gdy Bóg objawiał swoją chwałę na Synaju /Wj 19,16/. Zabrzmi również, gdy “nastanie nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca” /Ap 11,15/. Żyjemy w międzyczasie! Dzisiaj trąba wzywa nas do boju! /1Kor 14,8/. Wzywa nas:

“starajcie się posiąść w obfitości te z charyzmatów, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła” /1Kor 14,12/

 

Zaszufladkowano do kategorii Święta | Otagowano , , | Dodaj komentarz